Ujęcia wykonane w kwietniu dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
www.obmikolow.robia.pl