Ujęcia wykonane w Orzeszu (woj. śląskie), w mojej rodzinnej miejscowości pod koniec maja 2019.